New Brunswick

“New Brunswick là một tỉnh bang song ngữ với khoảng 60% dân số nói tiếng Anh và 32% nói tiếng Pháp. Có 3 thành phố đóng vai trò quan trọng bao gồm: Fredericton, Saint John, Moncton. New Brunswick tập trung phát triển kinh tế biển, lâm nghiệp và các ngành dịch vụ (y tế, giáo dục, tài chính…). Nơi đây còn nổi tiếng bởi tập trung nhiều trường đại học danh tiếng như University of New Brunswick, Saint Thomas University.

Với những điều kiện sống lý tưởng bậc nhất, New Brunswick là mảnh đất màu mỡ, một nơi lý tưởng để xây dựng cuộc sống tương lai cho gia đình bạn.”

Trả lời

Mua theme này