Québec

“Québec là tỉnh bang có vai trò quan trọng trong việc thiết lập nền văn hóa Canada. Tại đây tiếng Pháp được xem là ngôn ngữ chính, Québec còn được đánh giá là nơi an toàn bậc nhất trên đất nước Canada. Mức thu nhập bình quân đầu người tại đây khoảng 70.000 CAD/năm, nơi đây có mức phí sinh hoạt khá thấp so với những vùng khác, đặc biệt là giá nhà ở. Tỉnh bang có nền thương mại và công nghệ hiện đại phát triển năng động.

Xét về khía cạnh đời sống và kinh tế thì tỉnh bang Québec là một nơi lý tưởng để sinh sống, đầu tư và làm việc của rất nhiều doanh nhân thành công trên khắp thế giới.”

Trả lời

Mua theme này